Taket och vinten

Vintern ställer ofta högre krav på taket än någon annan årstid. Och vill man vara en ansvarsfull husägare gäller det att veta ett och annat om sitt eget taks förutsättningar för att klara vintern.

Snö väger en hel del och när ett hus byggs tar man alltid detta i åtanke. Takstolarna måste inte bara klara av att bära upp taket som sedan läggs utan även den snö som kan falla under en vinter. I siffror brukar man säga att ett tak byggs för att klara av omkring 150 kg snö per kvadratmeter. Vilket betyder en väldigt hög totalvikt när man räknar hela taket.

Taksäkerhet är alltid en viktig fråga. Under vintern betyder dock detta inte alltid riktigt samma sak som resten av året då man kanske inte ens har möjligheten att ta sig upp på det. Detta är något som separerar tak i två olika kategorier: platta och branta. Branta tak kan genom sin lutning göra sig av med snön själv medan platta tak kan behövas skottas för att vara säker. Med ett brant tak blir det dock viktigt att sätta upp snörasskydd ovanför entréer.