Ta hand om vatten- och avloppsledningarna

Fungerande vatten- och avloppsledningar är nästintill ett grundkrav för att bo i ett hem idag. Vi märker snabbt hur beroende vi är av att dessa fungerar som de ska när de väl inte gör det längre.

Som husägare är man ansvarig för underhållet av alla delarna av huset. Även de man inte ser eller direkt kan komma åt. Vatten- och avloppsledningar faller verkligen in under denna kategori då vi endast ser en liten del av alla rör huset använder sig av. Frågan är ju då hur man faktiskt åstadkommer underhåll av dessa rör?

Till att börja med bör alla husägare försöka hålla reda på när rören senast byttes och vilket material som använts. Allt har sina bäst-före-datum och när de väl gått ut behöver man vara extra noga med regelbundet underhåll.

En av de bästa sakerna man kan göra för att undvika olyckor är att regelbundet låta rören inspekteras. Idag gör man detta med hjälp av en kamera och kan på så sätt enkelt se hur rören ser ut på insidan. Genom en sådan inspektion kan en expert även se om något behöver åtgärdas och ge förslag på lösningar.

Att byta ut ett rör kan dock vara ett väldigt omfattande arbete. Som tur är finns det även alternativ som relining där man renoverar insidan av ett rör med en eller annan metod.

Ledningarna kan också dra nytta av underhållsspolning då det kan avlägsna saker som fastnat i rören utan att ännu bildat ett stopp. Enligt rekommendationer från experter behöver man endast göra detta var fjärde eller femte år för att få det önskade resultatet.

Det bästa man dock kan göra på egen hand är att aldrig spola ned något som ledningarna inte är designade att klara av eller som kan vålla skada på dem. Stora saker som kan bilda stopp kan de flesta inse inte bör spolas ned. Men det finns även annat som kan skada rören i det långa loppet.