Alla borde inspektera huset regelbundet

Att vara husägare kommer både med stor frihet och många ansvar. Att hålla huset i gott skick är något alla borde ta på största möjliga ansvar och en viktig del av detta är att inspektera huset ordentligt och regelbundet.

När vi köper ett hus ser vi till att göra en besiktning av väldigt goda skäl. Om det finns något fel med huset som inte säljaren berättat eller ens vet om vill man ha denna kunskap innan man väljer att ta över huset. Om det sedan handlar om ett dolt fel kan man så klart behöva vidta ytterligare åtgärder.

Börja med grunden

Om vi startar från botten tittar vi först på grunden. Här gäller det att se till att det inte finns några sprickor. Men titta även efter mörka fläckar då det kan indikera fukt innanför. Dräneringen måste också kontrolleras och åtgärdas vid behov.

Titta på fasaden

Från grunden går vi sedan vidare till fasaden och vad man behöver titta efter här beror så klart på vilken typ av fasad man har. På en träfasad ska man titta på kvaliteten på färgen och se till att inga brädor sitter lösa eller blivit rötskadade. På en putsad fasad letar man huvudsakligen efter sprickor, men även de kan målas om. Har man en tegelfasad bör man titta på murbruket mellan tegelstenarna och fylla på om det behövs. Passa dock på att rengöra fasaden oavsett vilken typ det är.

Inspektera fönstren

Se till att att fönstren hållet tätt och inte är skadade på något sätt. Kolla även att bleck är hela och inte sitter lös. Byt ut tätningslister när de börjar bli trasiga eller stela.

Upp på taket

Taket måste också inspekteras ordentligt. Precis som med fasaden kan det göra stor skillnad vilket typ av tak man har och det gäller att veta takets eventuella svagheter för att veta var man ska titta extra nära. Passa även på att rensa hängrännorna och stuprören från löv, kvistar och annat skräp så flödet är så fritt som möjligt.

Arkiv